Πατρίδα - Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης

Η εθνική μας ταυτότητα, η ανασυγκρότηση του κράτους, το αναπτυξιακό – παραγωγικό μας μοντέλο και οι εθνικές διεκδικήσεις μας, αποτελούν προτεραιότητες του κόμματός μας. Πώς θα πορευτεί η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον, με ποιες πολιτικές θα υπάρξει ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας σε μεγάλα σύγχρονα θέματα.

 

01. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Θέλουμε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος που θα δει σε νέα βάση την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θέλουμε μια Δικαιοσύνη που θα ξεκινά και θα ολοκληρώνει την κρίση της μέσα σε μία διετία. Θέλουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό νομοθετικό σώμα που ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία θα την ελέγχει και θα νομοθετεί αμερόληπτα.

Στο νομοθετικό αυτό σώμα προτείνουμε τη συμμετοχή βουλευτών από τον απόδημο Ελληνισμό που θα εκλέγονται αποκλειστικά από τους απόδημους Έλληνες.

02. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος μας δεν είναι μόνο η συγκυριακή αντιμετώπιση της κρίσης. Στοχεύουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μας μοντέλου και στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Έξυπνη ανάπτυξη, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Διατηρήσιμη ανάπτυξη, χάρη στην μετάβαση σε μια οικονομία με ανταγωνιστική βιομηχανία. Χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Για να πετύχουμε τους στόχους μας προάγουμε πολιτικές που αφορούν στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και καινοτομία, στην κοινωνική ένταξη, στο κλίμα και στην ενέργεια.

Οι πρωτοβουλίες που προτείνουμε για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονομία, μέτρα για την απασχόληση και ειδικότερα για την απασχόληση των νέων, και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ειδικές πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν αποκλειστικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή στην καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα μέτρα για την ανεργία και κυρίως για τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους που εγκαταλείπουν την Πατρίδα μας.

Για την επιτυχία της στρατηγικής μας προτείνουμε την θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης, που θα συντονίζει τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων.

03. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είμαστε στρατευμένοι στην υπηρεσία του εθνικού συμφέροντος. Απαιτείται ισχυρή θεσμική διπλωματία για την καλλιέργεια των διμερών και πολυμερών μας σχέσεων. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υπάρχουν οι βεβαιότητες του χθες, θα είμαστε παρόντες, με άποψη, θέσεις, πρωτοβουλίες.

Είμαστε υπέρ της συνεννόησης και της σύνθεσης των απόψεων στην Ε.Ε. και στου Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε.

Δεν είμαστε όμως υποτελείς και αν χρειαστεί είμαστε έτοιμοι για ρήξεις και ανατροπές. Κυρίαρχα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής αποτελούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ο απόδημος Ελληνισμός. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωματίας. Πρότασή μας είναι να εκλέγονται απόδημοι Έλληνες για την Ελληνική βουλή.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαία μας θα αποτελέσει ο αγώνας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και όλων των υπολοίπων Ελλήνων της Ανατολής. Η αναβάθμιση των ομογενειακών οργανώσεων και η στενότερη επαφή της με την μητέρα Πατρίδα, αποτελεί για εμάς κυρίαρχο στοιχείο άσκησης εθνικής πολιτικής.

04. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον , πρέπει οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας να αποτελούν μία αποτρεπτική δύναμη, που θα εγγυάται και θα ικανοποιεί το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Για να επιτελέσει τον σκοπό αυτό απαιτείται ισχυρή στρατιωτική διπλωματία. Αξιοκρατική εξέλιξη του στρατιωτικού προσωπικού, μακριά  από παρεμβάσεις, κομματικές ή πολιτικές .

Ενίσχυση των ακριτικών περιοχών με μόνιμα εγκατεστημένες μονάδες .

Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί και η είσοδος παράνομων λαθρομεταναστών στην χώρα μας.

Φύλαξη συνόρων, στρατιωτικών χωρών και εγκαταστάσεων με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

Ορθολογική εκμετάλλευση των ακινήτων που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο και στην κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πάνω απ όλα όμως ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις σημαίνει ισχυρό ηθικό . Εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων στηριζόμενων στα ιδανικά της Πατρίδας μας.

Μόνον έτσι οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αποτελούν πυλώνα εγγύησης και ασφάλειας για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

05. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Για την επίτευξη του εθνικού μας στόχου πρέπει να έχουμε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για τις μελέτες και την παραγωγή δημοσίων έργων, με τρόπους που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στον τομέα αυτό.

Απαιτείται η ταχεία ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Είναι ανάγκη να περιοριστούν στο ελάχιστο οι φορείς που παράγουν έργα με στόχο να φθάσουμε σε ένα εθνικό φορέα που θα είναι και αποκεντρωμένος σε περιφερειακές υπηρεσίες.

Ένα παθογενές και πολύ-διασπασμένο σύστημα φορέων διοίκησης και διεύθυνσης έργων , παράγει σήψη και στρεβλώσεις.

Σε εποχές κρίσης, μετά την δραματική μείωση του προγράμματος  των Δημοσίων Επενδύσεων και την αποτυχία της σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο μόνος δρόμος παραγωγής δημοσίων έργων είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων .

Το τεχνικό δυναμικό όλων των κατηγοριών αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και βασικό μοχλό ανάπτυξης.

06. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στα χρόνια που έρχονται θα γίνονται όλο και πιεστικότερες .Για να διατηρήσουμε καθαρά τα νερά, τον αέρα και τις θάλασσες, για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση της γης, και για να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή σε διαχειρίσιμα επίπεδα προτεραιότητες μας είναι:

Να προστατεύσουμε τη φύση και να μειώσουμε τους κινδύνους που απειλούν την εξαφάνιση ειδών, να προστατεύσουμε τα φυσικά πάρκα και τις φυσικές ζώνες για να ασκούνται βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Να βοηθήσουμε τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων.

Να μειώσουμε τον αντίκτυπο της παραγωγής και της κατανάλωσης στο περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα, τα κτίρια και τις μεταφορές.

Να διασφαλίσουμε ασφαλή πόσιμα νερά και νερά κολύμβησης.

Να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και να μειώσουμε το θόρυβο στο αστικό περιβάλλον.

Να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε τις συνέπειες των βλαβερών χημικών ουσιών.

Να αξιοποιήσουμε στο ακέραιο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.

Το περιβάλλον είναι η ζωή μας, είμαστε αυστηροί γιατί πρέπει να προστατέψουμε τη ζωή μας.

07. ΠΑΙΔΕΙΑ

Για να έχουμε μέλλον ως χώρα, απαιτείται να έχουμε σωστή παιδεία. Χρειαζόμαστε πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Μπορούμε και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βοηθήσουμε τους πολίτες να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, βοηθώντας παράλληλα την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την ηλεκτρονική μάθηση.

Αποτελεί κυρίαρχο στόχο του προγράμματος μας η επαγγελματική κατάρτιση, τα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, διακρατικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, ανταλλαγές μαθητών και συνεργασία σχολείων μέσω Διαδικτύου. Για να έχουμε σωστούς Έλληνες απαιτείται σωστή παιδεία. Όχι μόνον για οικονομικούς λόγους αλλά πρώτιστα Εθνικούς .

08. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο τομέας του πολιτισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πολυάριθμες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές του προεκτάσεις, κατέχει θεμελιώδη σχέση στις προγραμματικές μας θέσεις.

Ο πολιτισμός αποτελεί εξαγώγιμο προϊόν πρώτου βαθμού. Αποτελεί πηγή πλούτου, οικονομικού και πνευματικού. Σε εποχές παγκοσμιοποίησης και οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας, προτείνουμε μια νέα ατζέντα και επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό στόχων. Προτείνουμε νέους μηχανισμούς συνεργασίας με τους εταίρους μας στη Ε.Ε. με παράλληλη ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ευνοούμε το ανοικτό πνεύμα και τις ανταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών. Προωθούμε την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του πολιτιστικού τομέα, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Προωθούμε την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου, με την ανάπτυξη ικανοτήτων  που εδράζονται στη Δια Βίου Μάθηση και στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης σαν βασικό στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της χώρας.

Η πολιτική μας στο τομέα αυτό βασίζεται σε μία στενότερη και αρμονικότερη συνεργασία της κεντρικής Διοίκησης, με όλες τις μορφές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την Κοινωνία των Πολιτών, μέσω ενός μηχανισμού συνεχούς συντονισμού δράσεων και μεθόδου.

09. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός αποτελεί πόλο κοινωνικοποίησης και αγωγής. Καλλιεργεί συνειδήσεις, προάγει ανθρώπινες αξίες και ιδανικά, προάγει την ευγενή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό, συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, αναπτύσσει τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.

Για εμάς ο αθλητισμός έχει τεράστια σημασία γιατί αποτελεί όπλο ενάντια στη μάστιγα των ναρκωτικών και άλλων ουσιών, τη βία και την εγκληματικότητα.

Ο αθλητισμός έχει πάρει διαστάσεις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές. Έχουν παρατηρηθεί όμως και εκφυλιστικά φαινόμενα. Προτεραιότητά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλων όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό και η σωστή ενημέρωση.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Για εμάς είναι απαραίτητο στοιχείο του πολιτισμού μας.

Ο Αθλητισμός και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη για Αδελφοσύνη και Ειρήνη είναι συστατικά στοιχεία του πολιτισμού μας.

10. ΥΓΕΙΑ

Η πολιτική μας για την υγεία έχει σκοπό να εξασφαλίσει με ορθολογικότερη διαχείριση των δημοσίων δαπανών την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Στόχος μας είναι η πρόληψη ασθενειών και νοσημάτων, η προαγωγή υγιέστερων τρόπων ζωής, η προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας.

Η οργάνωση και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης απαιτεί πρόληψη των νόσων, έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση , φθηνά φάρμακα , έρευνα και καινοτομία, διεθνή συνεργασία, Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η σύγχρονη Πολιτεία που δεν παρέχει την πρόσβαση όλων των πολιτών της σε ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας δε σέβεται τον άνθρωπο.

11. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ

Στόχος της Αγροτικής Πολιτικής μας είναι η παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στην περιφέρεια. Ο στόχος μας αυτός δεν είναι απλά οικονομικός. Είναι κυρίαρχα κοινωνικός και πατριωτικός. Θέλουμε να μείνει ζωντανή η ελληνική ύπαιθρος και κυρίως να παραμείνουν οι άνθρωποι στις ακριτικές περιοχές.

Για να γίνει αυτό απαιτούνται:

Α) Ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες

Το εισόδημα διαμορφώνεται από τις εμπορικές τιμές συν τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. μείον το κόστος παραγωγής. Για να πετύχουμε υψηλές τιμές στον παραγωγό, η ελληνική γεωργία πρέπει να γίνει ποιοτική ώστε να απευθύνεται ανταγωνιστικά στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και λοιπές αγορές, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η ελληνική γη και τα ειδικά μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σε ότι αφορά στις επιδοτήσεις, πρέπει να διασφαλίσουμε κάθε χρόνο τις μεγάλες εισροές που έρχονται ως άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς και που μπορούν να ξεπερνούν τα 2δις ευρώ ετησίως.

Σε ότι αφορά το κόστος παραγωγής προβλέπουμε ειδικά μέτρα που αφορούν στο μειωμένο κόστος εισροών στη γεωργία (ενέργεια, καύσιμα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, λιπάσματα), με μέτρα συμβατά με το ελληνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Β) Ικανοποιητικές συνθήκες ζωής στην ελληνική περιφέρεια

Για να μείνει ο αγρότης στην ελληνική ύπαιθρο και για να έχει ικανοποιητικές συνθήκες ζωής, θα αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε, μέσα από ειδικά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ευρωπαϊκούς πόρους που μπορούν να ξεπερνούν τα 500εκ. ευρώ ετησίως για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και ειδικότερα των αγροτικών περιοχών.

Προβλέπουμε επίσης την ειδική ενίσχυση, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους, των νέων και μικρών αγροτών, που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την ελληνική περιφέρεια ζωντανή.

12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μαζί με την γεωργία, ο τουρισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα  για το αναπτυξιακό μας όραμα. Η Ελλάδα μας έχει ευλογημένη γη και θάλασσα, πανέμορφη φύση και λαμπρό ήλιο. Αυτά  έχουμε να «πουλήσουμε» και να «εξάγουμε».

Ο τουρισμός αποτελεί για εμάς κεντρικό στόχο της πολιτικής μας. Αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και πολιτιστικής εξωστρέφειας, η οποία συμβάλλει και στη διαμόρφωση μιας καλύτερης εικόνας της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον. Απαιτούνται σειρά μέτρων και επενδύσεις με ειδικό φορολογικό καθεστώς, τουριστική εκπαίδευση μέσω της δια βίου εκπαίδευσης στελεχών, ανάπτυξη του επαγγελματισμού, βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Χρειάζονται στοχευμένες δράσεις στη βελτίωση των υποδομών και αξιοποίηση επιπλέον κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Προτείνουμε την ίδρυση νέου φορέα – ταμείου με πρωτογενείς ίδιους πόρους (και ευρωπαϊκά κονδύλια) για την ενίσχυση του τουρισμού.

Ο θρησκευτικός τουρισμός πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα της ελληνικής τουριστικής πολιτικής. Ο χειμερινός τουρισμός θα φέρει νέα πνοή στην ελληνική ύπαιθρο, μαζί με την επαγγελματική ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί βασικό μέσον και για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Ο τουρισμός αποτελεί την εικόνα της Πατρίδας μας στον έξω κόσμο.

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μαζί με την γεωργία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, η ναυτιλία για εμάς αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και για βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά την κρίση, ο υπό ελληνική διαχείριση στόλος εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τόσο σε αριθμό πλοίων, όσο και σε μεταφορική ικανότητα.

Πρέπει να αντιμετωπισθεί η ναυτιλία χωρίς συμπλέγματα και προκαταλήψεις του παρελθόντος. Προτείνουμε στην ελληνική πολιτεία να δώσει κίνητρα (φορολογικά, επενδυτικά, οικονομικά) ώστε οι Έλληνες εφοπλιστές να κατασκευάζουν τα πλοία τους στα ελληνικά ναυπηγεία. Προτείνουμε τη μείωση ή κατάργηση των ανταποδοτικών τελών στα εισιτήρια υπέρ τρίτων.

14. ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

15. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το  κράτος, η εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι επιτυγχάνουμε οικονομία κλίμακος με καλύτερα αποτελέσματα.

Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ

«Εάν έμαθα κάτι μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες ενεργούς παρουσίας στην πολιτική, είναι πως τίποτα δεν είναι ανέφικτο εάν έχεις κερδίσει την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την αγάπη των συμπατριωτών σου.

Με σεβασμό στις Αρχές και στις Αξίες που κληρονόμησα από την οικογένεια μου, τους δασκάλους μου, την Πίστη στο Θεό και στην Πατρίδα, πορεύτηκα το δικό μου έντιμο δρόμο στην πολιτική, από την Αυτοδιοίκηση μέχρι τα έδρανα του ελληνικού Κοινοβουλίου, προσπαθώντας να συμβάλω με τις δικές μου μικρές δυνάμεις στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και περήφανης Ελλάδας.

Ο αγώνας αυτός, παρά τα βρώμικα παιχνίδια που στήθηκαν σε βάρος μου, τον οχετό της λάσπης, συνεχίζεται. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα των απαντήσεων σε αυτούς που βιάστηκαν να με ¨τελειώσουν¨ πολιτικά.
Αρνούμαι πεισματικά τη δημοκρατία της σιωπής και του καναπέ. Μαζί θα χτυπήσουμε την αδικία, μαζί συνεχίζουμε. Δεξιοί και Αριστεροί, είναι ανάγκη πλέον για την Πατρίδα μας να προχωρήσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ.
Γιατί στους αγώνες ενός ολόκληρου λαού για την επανάκτηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και της εθνικής μας κυριαρχίας δεν έχω, δεν έχουμε, δικαίωμα απουσίας.»

Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου

Φραγκίνη 7, TK 54624
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα

2310-220144 & 2310-220188

Φαξ

2310-220024

Email

psomiadis09@gmail.com

 Developed & Hosted by:Momentous