ΤΑ ΕΝΝΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Μ. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010εκτύπωση

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Μ. Τρεμόπουλου για την λίμνη Κορώνεια, το Γραφείο Τύπου του συνδυασμού «Δύναμη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ψωμιάδης» ανακοινώνει τα εξής:

1ο ψέμα: «Μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί καμία πληρωμή»

Η ΝΑΘ έχει απορροφήσει 7.500.000 ευρώ και ολοκλήρωσε 4 έργα, 2 εκκρεμούν στο ΣτΕ, ένα είναι σε ποσοστό υλοποίησης 95%. Η διακήρυξη για την ευαισθητοποίηση εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2010 από τον Φεβρουάριο του 2009 που υποβλήθηκε στο ΕΠΕΡΑΑ-ΕΠΕΚΑ και το τελευταίο ήδη δημοπρατήθηκε.

2ο ψέμα: «Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι ελληνικές απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή..»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν απέρριψε το πρόγραμμα αλλά εξέτασε στις 29/9/10, το αίτημα χρονικής παράτασης του έργου μέχρι το 2011 και ζήτησε να υποβληθεί ο σχετικός φάκελος μέχρι 31/10/10 σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών.

3ο ψέμα: « Το πόρισμα των Επιθεωρητών που ζητούν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις..»

Οι επιθεωρητές δε ζητούν ποινικές ούτε πειθαρχικές ευθύνες αλλά κάνουν 3 προτάσεις για τον τρόπο ελέγχου της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και τη χρονική επίδοση αποφάσεων επιβολής προστίμου. Επ' αυτών σύμφωνα με τον νόμο εστάλη αναφορά στις 30/7/10.

4ο ψέμα: «Το νερό είναι λιγοστό και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 εκ.»

Η στάθμη σήμερα είναι 1,5 μέτρο στη λίμνη και στον υπόγειο υδροφορέα 1,20-1,50 (στοιχεία των τηλεμετρικών σταθμών ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΑ που κοινοποιήθηκαν στους εκπροσώπους της Ε.Ε. στις 29/9/10).

5ο ψέμα : «Η Νομαρχία είχε την επίβλεψη και το συντονισμό του συνολικού έργου»

Η Νομαρχία είναι υπεύθυνη και έχει τον συντονισμό των 7 υποέργων του Ταμείου Συνοχής ΚΑΙ ΜΟΝΟ . Η Γ.Γ. της Περιφέρειας σύμφωνα με την Απόφαση Υπαγωγής και την Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι πρόεδρός της και γενικός συντονιστής των 21 δράσεων του έργου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο από τις ελληνικές αρχές απέναντι στην Ε.Ε.

6ο διπλό ψέμα: « Η εκτροπή δύο τοπικών χειμάρρων οι οποίοι αντί να καταλήγουν στη Βόλβη, να καταλήγουν στην Κορώνεια.είχε τουλάχιστον αμφιλεγόμενα αποτελέσματα», «η λίμνη δε μπορεί να συγκρατήσει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το παραπανίσιο νερό.»

Το έργο της Ενωτικής Τάφρου περιλαμβάνει εκτός των άλλων την εκτροπή των χειμάρρων που μπορεί να καταλήγουν στη Βόλβη ή στην Κορώνεια ανάλογα με την ανθρώπινη βούληση. Έτσι τα πλεονάζοντα νερά αντί να πλημμυρίζουν την περιοχή ή να χύνονται στη θάλασσα μέσω της Βόλβης και του Ρήχειου ποταμού οδηγούνται στην Κορώνεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε νερό για την Κορώνεια, αλλά και η σταθερότητα της στάθμης της Βόλβης.

Ειδικά στην εκβολή της Βόλβης προς τον Ρήχειο ποταμό υπάρχει έργο ανύψωσης μέχρι 1 μέτρο για τη ρύθμιση της στάθμης της.

Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και ορατό σε όλο τον κόσμο. Η λίμνη Κορώνεια γέμισε νερό. Έχουμε σήμερα πάνω από 1,5 μ. νερό αν και περάσαμε, τους καλοκαιρινούς μήνες ,μια πλήρη αρδευτική περίοδο που οι αγρότες πότιζαν κανονικά τα χωράφια τους.

7ο ψέμα: Το «πόρισμα» των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Οι επιθεωρητές Δ. Διοίκησης δεν έβγαλαν πόρισμα αλλά έκαναν 3 προτάσεις για τον τρόπο ελέγχου της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και τη χρονική επίδοση αποφάσεων επιβολής προστίμου. Επ' αυτών σύμφωνα με τον νόμο στείλαμε αναφορά στις 30/7/10. Οι υπόλοιπες διαδικασίες αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και την Γ.Γ. της Περιφέρειας που ζήτησαν τις θέσεις μας για τις προτάσεις που έκαναν και την απολογία της διοίκησης.

8ο ψέμα: «2004-2008 δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο για περιβαλλοντικές παραβάσεις».

Η Νομαρχία επέβαλε πρόστιμα 258,000 ευρώ σε 16 επιχειρήσεις από 8/4/2008 έως 23/3/2009, αφού προηγήθηκε η νόμιμη και ηθικά αποδεκτή διαδικασία (απολογίες, τεχνική ανασυγκρότηση κλπ) των βιομηχανικών μονάδων (συνημμένη κατάσταση επιθεωρητών, σελίδα 34).

9ο ψέμα: «Δε συγκρότησε τα προβλεπόμενα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)»

Η ευθύνη συγκρότησης κοινών κλιμακίων ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 1650/86 ειδικά για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι της ΝΑΘ αλλά του Οργανισμού Ρυθμιστικού (ΟΡΘΕ) που όμως δε θα μπορούσε να τα συγκροτήσει αφού η περιοχή Λαγκαδά δεν είχε μπει ακόμα στο ρυθμιστικό (κενό νομοθεσίας). Εμείς όμως πήραμε την πρωτοβουλία και το 2008 συγκροτήσαμε κοινά συνεργεία ελέγχου από την Νομαρχία και τον Φορέα Διαχείρισης (διοικητικά άσχετα με τα ΚΕΠΕ ), με αποτέλεσμα την οριστική επίλυση του προβλήματος της βιομηχανικής ρύπανσης.

..ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

 

1η και σημαντική αλήθεια:

«Πρόστιμα έως και 100,000 ? ημερησίως»

Η Ε.Ε. το 2002 είχε καταγγείλει την Ελλάδα για το θέμα της Κορώνειας. Μετά από την κατάθεση των master plan I (1997-2002) που κόστισε 1 δις δρχ. το οποίο απορρίφθηκε, θα επέβαλε πρόστιμο 100.000 ?/ ημέρα. Η διαδικασία αναστάλθηκε επειδή η ΝΑΘ με πρωτοβουλία της συνέταξε χωρίς καμία χρηματοδότηση και κατέθεσε το master plan ΙΙ που έγινε αποδεκτό και η Ελλάδα γλύτωσε τα πρόστιμα από το 2003 έως σήμερα.

2η αλήθεια και η παραποίησή της:

Χρηματοδοτήσεις των έργων και των 2 master plan.

1997-2002 :Χρηματοδότηση 1 δις δρχ από το ΥΠΕΧΩΔΕ για το Master Plan I που απορρίφθηκε.

2003-2005: Χρηματοδότηση 135,000 ? από ίδιους πόρους της Νομαρχίας για το Master Plan II που έγινε αποδεκτό και ανέστειλε την επιβολή προστίμων 100,000 ? τη μέρα.

3η αλήθεια:

«1000 υδρόμετρα έχουν αγοραστεί ήδη από το 2000»

Η αγορά των 1000 υδρομέτρων από το master plan Ι ήταν αστοχία της προηγούμενης διοίκησης που δεν αποδέχθηκαν να εγκαταστήσουν οι αγρότες τα υδρόμετρα μόνο για την Κορώνεια.

4η αλήθεια και η παραποίησή της:

«Η διοίκηση Ψωμιάδη είχε αναλάβει συγκεκριμένα την ευθύνη (αλλά και τα εύσημα τότε!) για να το φέρει εις πέρας»

Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση Ψωμιάδη πήρε τα εύσημα τότε για την επίλυση και το σχεδιασμό της αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας.

Η παραποίηση της αλήθειας είναι ότι η ευθύνη για την επίλυση και την υλοποίηση των 14 υπόλοιπων έργων ανήκει στους υπόλοιπους 7 φορείς (4 Υπουργεία, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Λαγκαδά, Φορέας των Λιμνών) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας» και αναγράφεται σαφέστατα και αναλυτικά στην Απόφαση Υπαγωγής.

5η αλήθεια και η παραπληροφόρηση:

« Βρίσκονται σε εξέλιξη 2 πορίσματα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης...για τον τηλεμετρικό σταθμό της λίμνης»

Στο master plan Ι, το 2000, έγινε προμήθεια «σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των νερών » ,που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Λόγω παρωχημένης τεχνολογίας η Ε.Ε. ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2005 στο master plan II την αγορά 35 νέων σύγχρονων και πραγματικά τηλεμετρικών σταθμών. Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν ήδη από το 2009 και δίνουν αξιόπιστα στοιχεία σε 24ωρη βάση απευθείας στο εργαστήριο που ανέλαβε τη λειτουργία τους.

Η Νομαρχία εφόσον αυτό ήταν υποέργο για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας είχε υποχρέωση να το υλοποιήσει και σωστά έκανε γιατί πλέον παίρνουμε στοιχεία για την ποιότητα και ποσότητα των νερών σε όλη τη λεκάνη της λίμνης Κορώνειας. Για το θέμα ήδη έχουμε πάρει τα εύσημα από τους εκπροσώπους της Ε.Ε.

Η λίμνη τελικά εμάς μας ενδιαφέρει σαν περιβαλλοντικό θέμα.

Εμείς προτείναμε τη σωστή λύση και στα δικά μας έργα βασίστηκε η ελληνική πλευρά και ζητά την παράταση ολοκλήρωσης του έργου.

Μέχρι το 2008 η λίμνη δεν είχε νερό και σήμερα έχει 1,5 μέτρα νερό.

Μέχρι το 2008 η βιομηχανική ρύπανση ήταν από τα σοβαρότατα προβλήματα. Το επιλύσαμε με τον καλύτερο τρόπο χωρίς κοινωνικές αναταραχές.

Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ

«Εάν έμαθα κάτι μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες ενεργούς παρουσίας στην πολιτική, είναι πως τίποτα δεν είναι ανέφικτο εάν έχεις κερδίσει την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την αγάπη των συμπατριωτών σου.

Με σεβασμό στις Αρχές και στις Αξίες που κληρονόμησα από την οικογένεια μου, τους δασκάλους μου, την Πίστη στο Θεό και στην Πατρίδα, πορεύτηκα το δικό μου έντιμο δρόμο στην πολιτική, από την Αυτοδιοίκηση μέχρι τα έδρανα του ελληνικού Κοινοβουλίου, προσπαθώντας να συμβάλω με τις δικές μου μικρές δυνάμεις στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και περήφανης Ελλάδας.

Ο αγώνας αυτός, παρά τα βρώμικα παιχνίδια που στήθηκαν σε βάρος μου, τον οχετό της λάσπης, συνεχίζεται. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα των απαντήσεων σε αυτούς που βιάστηκαν να με ¨τελειώσουν¨ πολιτικά.
Αρνούμαι πεισματικά τη δημοκρατία της σιωπής και του καναπέ. Μαζί θα χτυπήσουμε την αδικία, μαζί συνεχίζουμε. Δεξιοί και Αριστεροί, είναι ανάγκη πλέον για την Πατρίδα μας να προχωρήσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ.
Γιατί στους αγώνες ενός ολόκληρου λαού για την επανάκτηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και της εθνικής μας κυριαρχίας δεν έχω, δεν έχουμε, δικαίωμα απουσίας.»

Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου

Φραγκίνη 7, TK 54624
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα

2310-220144 & 2310-220188

Φαξ

2310-220024

Email

psomiadis09@gmail.com

 Developed & Hosted by:Momentous